Lateko-lizings

"Sikom" virtuļu aparātu demonstrēšana

Virtuļu aparātu darba demonstrēšana un atbildes uz jautājumiem.