Lateko-lizings

Projektēšana

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu projektēšana -bāra, kafejnīcas, restorāna un citu ēdināšanas iestāžu tehnoloģiskā projektēšana

Pirms jauna uzņēmuma (pārtikas veikala, produktu pārstrādes ražotnes, restorāna, ēdnīcas vai kafejnīcas) atvēršanas ieceres ir nepieciešams izstrādāt tā koncepciju un  projekta dokumentāciju, saskaņā ar kuru izvēlēties nepieciešamās iekārtas un mēbeles, lai ražošanas process būtu ekonomisks un ērts gan uzņēmumu klientiem, gan arī personālam.

 

SIA „Inkomercs K” inženieri - tehnologi izstrādā projektu tehnoloģisko daļu  ar pārtikas apriti saistītiem uzņēmumiem saskaņā ar klientu projektēšanas uzdevumu, ievērojot pastāvošo likumdošanu, labas higiēnas praksi un ES vadlīnijas.

 

Projektus izstrādājam gan skiču projekta, gan tehniskā projekta stadijās, ko varam iesniegt klientam papīra versijā un digitāli. Tehnoloģiskās iekārtas katrā uzņēmumā izvēlamies saskaņā ar nepieciešamo tehnoloģisko procesu, iekārtu aprēķiniem un klientu vēlmēm. Piedāvājam arī tehnologa–projektētāja konsultācijas.

 

Tehniskā projekta dokumentācijā ietilpst:

  • Telpu plānojuma izstrāde ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu un piesaisti celtniecības konstrukcijām ar pabeigtu apdari uz telpu uzmērījumu vai arhitektūras – celtniecības plānu pamata.
  • Tehnoloģiskie plāni ar inženiertehnisko komunikāciju piesaisti (elektrība, ūdens, kanalizācija, vēdināšana)
  • Uzņēmuma ražošanas tehnoloģijas apraksts
  • Tehnoloģisko iekārtu specifikācija ar iekārtu raksturojumu un tehniskiem datiem (var būt versija ar fotogrāfijām, kas neietilpst tehniskajā projektā, bet var būt sagatavota pēc klienta vēlēšanās)

 

Pēc tehnoloģisko iekārtu specifikācijas tiek sastādīta tāme.

 

Klientiem, kas noslēdz iekārtu piegādes un montāžas līgumu, tehnoloģijas projektēšanas darbi ir bez maksas.

 

Sadarbojamies ar arhitektu birojiem, interjera dizaineriem, inženiertehniskajiem speciālistiem, celtniecības organizācijām, piedāvājot kompleksus risinājumus.